Dag 5: 0 ord

Mitt privatliv kom i vägen. Det fick helt enkelt bli så. Men jag är fortfarande i kapp, först på torsdag blir det problem.

Ibland är det riktiga livet viktigare än skrivandet.

</3